Begrüßung durch den Schirmherren Robert Bosch GmbH

Referent: Stefan Assmann

Begrüßung durch den Schirmherren Robert Bosch GmbH

Stefan Assmann

Business Chief Digital Officer for the Division Industrial Technology (G3/BD)


Praktische Hinweise

Datum
18.10.2018 08:30 (Europe/Berlin)
Dauer
5 Minuten
Ort/Raum